Dock-Line punktafvanding

Dock-Line punktafvandingsrist ligger i kørebaner og på pladser, hvor der er brug for punktafvanding.

Den kan placeres som selvstændig rist eller i kombination med Dock-line åben linjeafvandingsrist, der har samme dimensioner på de gennemgående ribber.

Risten fås med plane ribber og i en udgave med knopmønster. Den er børnesikret, cyklistvenlig og kørestærk.
 

Punktafvandingsristen er en del af Dock-line serien, udviklet af GH form i samarbejde med Arkitema, og som omfatter belægninger og byrumsinventar.

GH FORM APS - Bækgaardsvej 64, 4140 Borup. TLF: +45 59 44 09 90                                                                      ©️Copyright 2020