top of page

Dock-Line linjeafvandingsrist

Dock-Line Linieafvandingsrist/linjedræn i ubehandlet støbejern hører til Dock-Line serien, som omfatter belægninger og byrumsinventar.

Dock-Line serien er udviklet til Sluseholmen i København af GH Form i samarbejde med Arkitema. Risten findes i bredderne 140 mm, 190 mm og 240 mm og i henholdsvis støbejern og rustfast stål.

EPD-certificeret støbejernsriste

I DGNB- og andre miljøcertificerede byggerier ses en stigende efterspørgsel efter produkter med EPD’er. Derfor har vi valgt at få udarbejdet produkt-specifikke EPD-certificeringer på flere af vores produkter.

Alle vores støbejernriste er EPD-certificeret – en miljøvaredeklaration der er udviklet iht. anerkendte europæiske og internationale standarder med kravene i EN 15804. 

EPD_DK_for_web_1920x1080_transparent_edited.png
linjedræn
pdf-black-white.jpg
pdf-black-white.jpg
bottom of page