top of page

Klimarende

Klima Linjeafvandingsrist og tilhørende støbejernsrende er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra særdeles tunge køretøjer.

Risten ligger i plan med overkanten på støbejernsrenden. Herved kan der udlægges asfalt helt op til overkanten. Asfalten kan tromles uden at renden deformerer. På oversiden er risten forsynet med et skridhæmmende mønster.

Klimarenden er gennemtænkt og brugbar pga.:

  • Kraftige dimensioner

  • Optimerede materialer

  • Profileret udformning

Renden kan etableres uden omstøbning med beton og opretholde et 90 tons tryk fra alle sider. Teknologisk Institut har forestået denne test i henhold til DS/EN 1433:2002, clause 7.15.

Klima Linjeafvandingsrist er udviklet af GH Form i samarbejde med SLA Arkitekter og Teknologisk Institut.

EPD-certificeret støbejernsriste

I DGNB- og andre miljøcertificerede byggerier ses en stigende efterspørgsel efter produkter med EPD’er. Derfor har vi valgt at få udarbejdet produkt-specifikke EPD-certificeringer på flere af vores produkter.

Alle vores støbejernriste er EPD-certificeret – en miljøvaredeklaration der er udviklet iht. anerkendte europæiske og internationale standarder med kravene i EN 15804. 

Campus Linjeafvanding
EPD_DK_for_web_1920x1080_transparent_edited.png
pdf-black-white.jpg
pdf-black-white.jpg
bottom of page