top of page

Klimarende

Klima Linjeafvandingsrist og tilhørende støbejernsrende er udført i kvaliteten SG-jern og kan modstå belastning fra særdeles tunge køretøjer.

Risten ligger i plan med overkanten på støbejernsrenden. Herved kan der udlægges asfalt helt op til overkanten. Asfalten kan tromles uden at renden deformerer. På oversiden er risten forsynet med et skridhæmmende mønster.

Klimarenden er gennemtænkt og brugbar pga.:

  • Kraftige dimensioner

  • Optimerede materialer

  • Profileret udformning

Renden kan etableres uden omstøbning med beton og opretholde et 90 tons tryk fra alle sider. Teknologisk Institut har forestået denne test i henhold til DS/EN 1433:2002, clause 7.15.

Klima Linjeafvandingsrist er udviklet af GH Form i samarbejde med SLA Arkitekter og Teknologisk Institut.

Produktblad

bottom of page