top of page

Jugend Linjeafvandingsrist

Jugend risten er tegnet til Sønderborg ny Bymidte af SLA landskabsarkitekter i efteråret 2012. Ristens mønster tager udgangspunkt i de ornamenteringer der findes på dørkarme i Sønderborg midtby. Mønsteret er udformet, så risten kan lægges med et fortløbende mønster uanset hvilken vej risten vendes. Herved er det muligt at lægge et mønster der ikke umiddelbart gentager sig selv men kan brydes.

 

På nedenstående billeder ses både åben og lukket linjeafvanding.
 

bottom of page