top of page

Dock-Line punktafvanding

Dock-Line punktafvandingsrist ligger i kørebaner og på pladser, hvor der er brug for punktafvanding.

Den kan placeres som selvstændig rist eller i kombination med Dock-line åben linjeafvandingsrist, der har samme dimensioner på de gennemgående ribber.

Risten fås med plane ribber og i en udgave med knopmønster. Den er børnesikret, cyklistvenlig og kørestærk.
 

Punktafvandingsristen er en del af Dock-line serien, udviklet af GH Form i samarbejde med Arkitema, og som omfatter belægninger og byrumsinventar.

bottom of page