top of page

Forvaltning, drift og vedligeholdelse. 

GH Form har udarbejdet FDV-dokumentation på alle vores produkter.

Dokumentationen indeholder en produktbeskrivelse, information om hvilke materialer, der indgår i det enkelte produkt, blandt andet med henblik på senere affaldssortering, samt anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af produktet.
 

Der er oplysninger om hvor der efterfølgende kan rekvireres yderligere produkter, reservedele i driftsperioden, eventuel renovering af produktet med videre.
 

FDV vedlægges sædvanligvis af entreprenøren som dokumentation ved afslutning af projekter.

 

Henvendelse: mail@ghform.dk

bottom of page