top of page

Solrød Rådhusplads

Solrød Rådhus ligger placeret for enden af Centergaden ved det hyggelige, grønne samlingssted Solrød Plads. Torvet er renoveret og er der er blevet etableret siddepladser med trædæk samt nybeplantning.

Med det nye design får Solrød en ny samlende plads der inviterer borgere, handelsgaden og de omkringliggende institutioner til at være en del af byrummet.

Bænke giver mulighed for ophold i pladsen periferi eller helt centralt i nærhed af beplantningen og springvandet. En stor plintkonstruktion inviterer til en solskinspause eller ophold for mindre grupper.

Det er tegnestuen ZoffmannHolm Landskabsarkitekter der har tegnet projektet.

bottom of page