top of page

Ledelinjer

Pictoform 

Pictoform® ledelinjesystem er et af resultaterne fra forskningsprojektet ”Bykort for Blinde”, der blev iværksat af Dansk Design Center og Erhvervsfremmestyrelsen i 1993.
 

Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted skabte i samarbejde med GH form i 1995 den taktile belægning, som skulle hjælpe til at føre Blinde og svagsynede mere sikkert gennem byen. I 2013 blev det oprindelige Pictoformprogram udvidet med større elementer, der opfylder kravene i EU’s forordning ISO/DIS 21542 for blindeledelinjer, som er gældende fra 2018.
 

Pictoform® ledelinjeelementer lægges, så de følger de naturlige gang- linjer og kan føles med fod eller stok. Både mønstrenes form og lyden, som stenene afgiver, når de berøres med mobilitystokken, er med til at guide blinde og svagsynede.

Serien er udvidet med elementer, der har ilagt kontrastfarve af hensyn til svagsynede.


Systemet er meget enkelt med kun to markeringer:
 

  • Ledelinjeelement, der består af gentagelse af en aflang form og betyder ‘gå’.
     

  • Knopelement, der placeres i felter og betyder ‘fuld opmærksomhed’.

 

Pictoform katalog

Har du brug for råd og vejledning?
Kontakt os på tlf. +45 59 44 09 90 eller mail@ghform.dk

bottom of page