top of page

Cast Iron græsameringsrist

GH Form har i samarbejde med Knud Holscher udviklet en støbejernsbelægning bestående af en åben rist  i to formater, 600 x 600 mm og 400 x 500 mm og en lukket flise i formatet 600 x 600 mm.
 

Belægningen kan anvendes til at skabe gang- og køreveje samt parkeringsarealer m.v. og kan befæste græs eller grus.
 

Elementerne er udformet sådan, at de kan bruges som trin forbindelse med etablering af trapper eller ved niveauspring.
 

De enkelte elementer kan fæstes til hinanden i hjørnerne med stålringe og hindrer dermed udskridning. Risten er designet til at skabe bedst mulige betingelser for såvel færdsel med køretøjer som græsvækst.
 

Det åbne areal i græsarmeringsristen udgør 80 %.
 

Flisen gentager formgivningen i græsarmeringsristen 600 x 600 mm, og disse to elementer kan derved kombineres som ønsket.
 

KH.12.4001 Græsarmeringsrist 600 x 600, ubehandlet støbejern

KH.12.4003 Græsarmeringsrist 400 x 500, ubehandlet støbejern

KH.12.4002 Flise 600 x 600, ubehandlet støbejern

bottom of page