top of page
Punktafvanding

Plaza

Plaza Punktafvandingsrist er en del af Plazaserien, tegnet af Henning Larsen.

Plaza Punktafvandingsrist er en børnesikret, cyklistvenlig og kørestærk rendestensrist. I Plazaserien indgår pullerter, pullertlamper, vej- og parklamper, punktafvanding og markeringssøm.

Dock-Line

Dock-Line punktafvandingsrist ligger i kørebaner og på pladser, hvor der er brug for punktafvanding. Punktafvandingsristen er en del af Dock-line serien, udviklet af GH Form i samarbejde med Arkitema, og som omfatter belægninger og byrumsinventar.

bottom of page